Torrenty - princip

Protokol BitTorrent byl stvořen zejména pro dočasně velmi populární soubory - např. když vyjde nějaký nový film, album atp. Rychlost stahování totiž roste úměrně s počtem stahujících lidí a v tom je jeho největší výhoda.

torrenty - princip

Když stahujete něco přes torrenty, zároveň sdílíte tu část, kterou máte již staženou (z tohoto důvodu porušujete zákon pokud stahujete licencovaná data, a to i filmy či mp3, u kterých je samotné stahování legální). Když zahájíte stahování, váš program kontaktuje "tracker" server, který koordinuje všechny klienty (programy ostatních uživatelů). Z trackeru se program dozví, odkud může stahovat, jakou část souboru mají staženou ostatní uživatelé atd. Váš program také informuje tracker a tom, jakou část dat jste stihli stáhnout - a tím je i dává k dispozici pro ostatní uživatele.

Problémy

Může nastat situace, ze je tracker server nefunkční. V tomto případě nemůže stahování zahájit, ale pokud již stahujete, neměl by být velký problém dokončit download.

Dále se může stát že kromě vás nikdo další nestahuje. Tím pádem nemáte odkud stahovat. Toto se stává když jsou torrenty staré a nepopulární.

Teoreticky také může nastat situace že nikdo ze stahujících uživatelů nemá soubor celý (takovému uživateli se říká "seed") a z těch částí co mají ostatní uživatelé se celý soubor prostě nedá dát celý dohromady.